Την Τετάρτη 16 Μαρτίου πραγματοποιήσαμε την 3η δια ζώσης επιμορφωτική συνάντηση
με τους εκπαιδευτικούς του 11ου δημοτικού σχολείου Κομοτηνής με θέμα : Διαχείριση περιστατικών σχολικού εκφοβισμού.
Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή και τη ζωηρή συζήτηση.
Μπορεί να είναι εικόνα κείμενο που λέει "11° 12/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ"