Την Τετάρτη 16 Μαρτίου πραγματοποιήσαμε την 4η διαδικτυακή επιμόρφωση με τους
εκπαιδευτικούς του Δημοτικού Σχολείου Αιγείρου με θεματική : Επιπτώσεις του Covid - 19 στα παιδιά.
Ευχαριστούμε και πάλι για τη συμμετοχή!
Μπορεί να είναι εικόνα 2 άτομα