Η 16Η Μαρτίου καθιερώθηκε ως η παγκόσμια ημέρα Κοινωνικής Εργασίας.
Η Παγκόσμια Ημέρα Κοινωνικής Εργασίας είναι μια κορυφαία ευκαιρία για το
επάγγελμα της κοινωνικής εργασίας να δεσμεύσει όλα τα δίκτυα κοινωνικής εργασίας
και την κοινότητα στην οποία εργάζονται για να συνεισφέρουν στις αξίες και τις αρχές
που επιτρέπουν σε όλους τους ανθρώπους να έχουν την αξιοπρέπειά τους μέσω ενός κοινού μέλλοντος.
 
Η Κοινωνική Εργασία έχει ένα όραμα και ένα σχέδιο δράσης για τη δημιουργία νέων
παγκόσμιων αξιών, πολιτικών και πρακτικών που αναπτύσσουν εμπιστοσύνη, ασφάλεια
και εμπιστοσύνη για όλους τους ανθρώπους . Η τοπική κοινωνία είναι καλό να συμμετάσχει
και να αντιμετωπίζει εξατομικευμένα τα προβλήματα των πολιτών με έμφαση στην πρόληψη.