Τη Δευτέρα 14 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε η 2η συνάντηση με την ομάδα γονέων παιδιών
της Α΄, Β΄και Γ΄ ΄ταξης του 5ου Δημοτικού σχολείου Κομοτηνής με θεματική : Ενίσχυση αυτοεκτίμησης.
Ευχαριστούμε τους γονείς για τη συμμετοχή και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την 3η συνάντησή μας.

Μπορεί να είναι εικόνα 1 άτομο και κείμενο