Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου η 3η επιμορφωτική συνάντηση με εκπαιδευτικούς
του Δημοτικού Σχολείου Αιγείρου με θέμα : Διαχείριση απώλειας - πένθος.
 
Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τις επόμενες συναντήσεις μας.
 
Μπορεί να είναι εικόνα ‎4 άτομα, οθόνη και ‎κείμενο που λέει "‎Webex ngs ۔Inf Share View MeuBr Audio&Video Participant Meeting Help ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑΦΑΚΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΚΕΤΟΠΟΥΛΟΥ llapse മ ΔΕΣΠΟΙΝΑΦΑΚΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΚΕΤΟΠΟΥΛΟΥ Maria Vassiliadou matina ΖΩΗ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΔΑΛΚΙΔΟΥ 오 Mute Stop video Share‎"‎‎