Στo πλαίσιo των βραχείων προληπτικών παρεμβάσεων σε μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΤΗΡΙΖΟΜΑΙ ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ ΜΟΥ ¨
Διαπροσωπικές σχέσεις στη σχολική τάξη και δεξιότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας¨
σε μαθητές όλων των τάξεων του Μειονοτικού Γυμνασίου Κομοτηνής.
 
Στόχος της παρέμβασης ήταν η ενημέρωση των μαθητών, με βιωματικές μεθόδους,
σε ζητήματα που αφορούν στην πρόληψη και την προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας, όπως:
διαπροσωπικές σχέσεις, διαχείριση των συναισθημάτων και αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού.
 
Ευχαριστούμε τους μαθητές για τη συμμέτοχη, τη θετική τους διάθεση, το χαμόγελό τους,
αλλά και τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας για την πρόσκληση και τη χρόνια γόνιμη
συνεργασία τους με τον φορέα μας στην υλοποίηση δράσεων προαγωγής και ψυχοκοινωνικής υγείας.
 
Μπορεί να είναι εικόνα εσωτερικός χώρος