Την Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2022 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση με τους γονείς μαθητών
της Ά γυμνασίου του 3ου γυμνασίου κομοτηνής, στο πλαίσιο πιλοτικού προγράμματος ενίσχυσης
των σχέσεων σχολείου οικογένειας.

Σας ευχαριστούμε πολύ!!!