Άλλη μία επιμορφωτική συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου
με τους εκπαιδευτικούς του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κομοτηνής.
 
Ευχαριστούμε για την πρόσκληση, τη συνεργασία και τη ζωηρή συμμετοχή!
 
Μπορεί να είναι εικόνα 10 άτομα, άτομα που κάθονται, άτομα που στέκονται και εσωτερικός χώρος