Συνεχίστηκαν τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου οι επιμορφωτικές συναντήσεις με τους εκπαιδευτικούς
του Δημοτικού Σχολείου Αιγείρου. Η συγκεκριμένη συνάντηση είχε θεματική : Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών - μαθητών.
 
Ευχαριστούμε το σύλλογο διδασκόντων του Δημοτικού Σχολείου Αιγείρου για τη συνεργασία και
ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη επιμορφωτική συνάντηση τη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου.
 
Μπορεί να είναι εικόνα 2 άτομα και κείμενο που λέει "8 Webex ΘΕΟΔΟΣΙ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΦΑΚΕΤΟ. (Host) 37:46 Layout ΖΩΗΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝ... ΤΕΦΑΝ... Πραβολή 42 ΙΩΑΝΝΑ ΔΑΛΚΙΔΟΥ Layout wΣΠΥΡΟΣΒΟΛΣ... Εύρεση Αντικατάσταση Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών από τη Σκοπιά των Γονέων Θεωρητική και Εμπειρική Προσέγγιση, Οι γονείς εκδηλώνουν, όπως διαπιστώθηκε στην παρούσα έρευνα, την επιθυμία τους για μεγαλύτερη και ουσιαστικότερη εμπλοκή στην διαδικασία του παιδιού τους, δείχνοντας μεγάλο ενδιαφέρον και αναγνωρίζοντας μεγάλη συμβολή της τόσο στην ακαδημαϊκή επιτυχία των παιδιών, όσο και στη βελτίωση της συμπεριφοράς. προσθέσετε σημειώσεις Unmute Start video 88 Share 16 Participants Chat"