Άλλη μια επιμόρφωση πραγματοποιήθηκε, χθες Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου, σε συνεργασία
με το γυμνάσιο Ξυλαγανης. Στη συνάντηση, μας δόθηκε η ευκαιρία να μιλήσουμε για τους
εφήβους και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν επανέρχομενοι στη δια ζώσης μάθηση.

Μπορεί να είναι εικόνα 6 άτομα και οθόνη