Και φέτος το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «ΟΡΦΕΑΣ»
υποδέχεται στο χώρο του δύο φοιτήτριες του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης,
την Καρρά Φανή και την Σελά Ζωή, οι οποίες θα εκπονήσουν την Πρακτική τους Άσκηση.

Το Κέντρο μας με χαρά συνδράμει στην προσπάθεια αυτή, καθώς η Πρακτική Άσκηση αποτελεί ένα
σημαντικό μέρος της Ανώτατης Εκπαίδευσης, το οποίο αφορά στην άμεση επαφή των φοιτητών με τον εργασιακό χώρο.