Τη Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου πραγματοποιήσαμε την 1η διαδικτυακή συνάντηση με γονείς
παιδιών Δ' , Ε' και ΣΤ΄ τάξης του 5ου Δημοτικού Σχολείου Κομοτηνής με θέμα : Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο.
 
Ευχαριστούμε τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν και το 5ο Δημοτικό Σχολείο για τη συνεργασία.
 
Μπορεί να είναι εικόνα 1 άτομο και κείμενο