Τη Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου πραγματοποιήσαμε ενδοσχολική επιμόρφωση με το σύλλογο διδασκόντων
του 11ου Δημοτικού Σχολείου Κομοτηνής με θέμα : Διαχείριση απώλειας - πένθος.
Ευχαριστούμε το 11ο δημοτικό σχολείο για την πρόσκληση και τη συνεργασία και α
νανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη συνάντησή μας με θέμα τη διαχείριση της επιθετικότητας.