Τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου πραγματοποιήσαμε ενδοσχολική επιμόρφωση με το σύλλογο διδασκόντων
του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κομοτηνής με θέμα : Επιθετικότητα - Σχολικός Εκφοβισμός.
 
Ευχαριστούμε για την πρόσκληση και τη συνεργασία και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη συνάντησή μας.