Τη Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου πραγματοποιήσαμε την 1η διαδικτυακή συνάντηση με γονείς παιδιών Α' , Β' και Γ΄ τάξης
του 5ου Δημοτικού Σχολείου Κομοτηνής.
 
Ευχαριστούμε τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν και το 5ο Δημοτικό Σχολείο για τη συνεργασία.

Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου.