Υπήρξε αύξηση 77% στον αριθμό των παιδιών που χρειάζονται ειδική θεραπεία για σοβαρή κρίση ψυχικής υγείας, σύμφωνα με ανάλυση για το BBC.
Μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο στο https://www.bbc.com/news/education-60197150