Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 24/1 επιμορφωτική συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς του 3ου δημοτικού σχολείου Κομοτηνής
με θέμα : Διαπροσωπικές σχέσεις μαθητών - Σχολικός εκφοβισμός.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά και συμμετείχε το σύνολο των εκπαιδευτικών του σχολείου.

Ευχαριστούμε το 3ο δημοτικό σχολείο για την πρόσκληση και τη συνεργασία και τους εκπαιδευτικούς για τη συμμετοχή τους.