24 Ιανουαρίου «ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

Στις 3 Δεκεμβρίου του 2018 ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών ανακήρυξε την 24η Ιανουαρίου ως “Διεθνή Ημέρα για την Εκπαίδευση”. Σκοπός ήταν η ανάδειξη της συνεισφοράς της εκπαίδευσης στη διασφάλιση της ειρήνης και της ανάπτυξης.
Η εκπαίδευση εντάσσεται στο πλαίσιο των θεμελιωδών ανθρώπινων δικαιωμάτων, αποτελώντας δημόσιο αγαθό και δημόσια ευθύνη. Η συμβολή της στην άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και την επίτευξη της κοινωνικής ευημερίας, αποφεύγοντας φαινόμενα κοινωνικής παθογένειας, όπως η ακραία φτώχεια, η βία και ο κοινωνικός αποκλεισμός, καθίσταται αναγκαία για όλα τα κράτη κι όλες τις κοινωνίες. Παρά την αναγκαιότητα της, παράδοξο αποτελεί το γεγονός ότι ο παγκόσμιος αναλφαβητισμός υπολογίζεται να βρίσκεται τα τελευταία χρόνια σε υψηλότερο επίπεδο απ’ ότι παλαιότερα. Οι ανισότητες πρόσβασης στην εκπαίδευση μπορεί να οφείλονται σε γεωγραφικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες.
Παγκόσμιες στοχεύσεις αποτελούν η μείωση του αναλφαβητισμού και των φυλετικών και έμφυλων ανισοτήτων στην εκπαίδευση, αποσκοπώντας στην αποκατάσταση των νέων στην κοινωνία, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής και ενεργούς πολιτότητας.
Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται και πολλές παρεμβάσεις του Κέντρου Πρόληψης ‘’ΟΡΦΕΑΣ’’ στη σχολική κοινότητα, όπου διαπραγματευόμαστε θεματικές ενότητες όπως ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, αποδοχή διαφορετικότητας και άμβλυνση κοινωνικών ανισοτήτων.