Η Πρόεδρος του  Δ.Σ. του  Κέντρου Πρόληψης  Π.Ε. Ροδόπης ΄΄ΟΡΦΕΑΣ΄΄ κα. Μουσταφά Ογλού Σιμπέλ και ο Επιστημονικός Υπεύθυνος κ. Εσαγιάν Γκάρο συναντήθηκαν την Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022 με τον Δήμαρχο Κομοτηνής κ. Γκαράνη Ιωάννη. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η διεξοδική ενημέρωση του Δημάρχου για τις τρέχουσες εξελίξεις σχετικά με τις παρεμβάσεις του φορέα μέσα στις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν λόγω πανδημίας.

Επίσης, έγινε αναφορά στην υλοποίηση προγράμματος ΕΣΠΑ με αντικείμενο την ενίσχυση του στελεχιακού δυναμικού του φορέα με την πρόσληψη Ψυχολόγου και Κοινωνιολόγου με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.

Τέλος, συζητήθηκαν και οι πάγιες ανάγκες του ΄΄ΟΡΦΕΑ΄΄ και πιο συγκεκριμένα το αίτημα που εκκρεμεί προς τον ΟΚΑΝΑ για την πλήρωση κενής θέσης Ψυχολόγου, που έχει προκύψει από καιρό με την αποχώρηση μόνιμου στελέχους του φορέα.